Sau một thời gian từ khi khai tử dịch vụ Yahoo! 360°, Yahoo! đã đưa ra phiên bản thử nghiệm của một dịch vụ blog mới tại địa chỉ http://blog.yahoo.com. Nếu bạn muốn nhanh chóng sở hữu một tài khoản đẹp và độc đáo thì hãy cùng TTCN khám phá theo cách trình tự sau.