(ANTĐ) - Hỏi: Tôi đang làm việc hơn 1 năm nay theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại Công ty TNHH AV, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo qui định của pháp luật. Vì cuối năm công ty đang gấp rút sản xuất để phục vụ nhu cầu tiêu dùng; không may con tôi lại bị ốm nặng nên tôi đã làm đơn xin giám đốc nghỉ 3 ngày để vào viện chăm con nhưng giám đốc không đồng ý. Con tôi còn nhỏ lại ốm rất nặng phải điều trị trong viện gần 1 tuần nay mà chưa khỏi. Tôi xin hỏi: Trong trường hợp này, tôi có được nghỉ để chăm sóc con hay không? Nếu tôi nghỉ để chăm sóc con thì thời gian nghỉ tôi có được hưởng chế độ gì không?