Thời gian qua, Trang Lao động việc làm Báo SGGP nhận được nhiều thắc mắc của bạn đọc liên quan đến chế độ thai sản cho người lao động. Phóng viên Báo SGGP đã liên hệ ông Đỗ Quang Khánh, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời các thắc mắc của bạn đọc.