GiadinhNet - Hai “hố tử thần” xuất hiện tại xã Hương Vĩnh, Hương Khê (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân.