Hương Giang chia sẻ những hình ảnh đời thường sau cuộc giải phẫu chuyển giới ở Thái Lan.