Hoa hậu không để mất dáng dù chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến kỳ sinh hạ con đầu lòng