VH- Sau hơn một năm phát động, phong trào “Hũ gạo tình thương” ở đơn vị Trung Dũng thuộc đoàn Đắk Tô (Binh đoàn Tây Nguyên) đã giúp đỡ hàng chục gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vượt qua đói nghèo; cưu mang hàng trăm mảnh đời khốn khó ở địa phương, nơi đơn vị đóng quân trong những ngày giáp hạt. Phong trào như “sợi dây vô hình” thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân.