(GDVN) - Một nguồn tin thân cận của Giaoduc.net.vn cho biết không có một diễn viên nào tên là Jenny Phương tham gia đóng Bẫy cấp 3.