Đây là vai diễn từng được nhà sản xuất "Friend 2" nhắm cho Lee Min Ho.