- Tại Hội nghị Hợp tác xã (HTX) sản xuất kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất vừa qua ý kiến tham luận mà mọi người thấy tâm đắc, ấn tượng là của Chủ nhiệm HTX mây tre lá Ba Nhất bà Ba Cúc, ở bà hội tụ nhiều đức tính tốt đó là lòng nhân hậu, kinh doanh giỏi và nghiêm khắc…