Sáng ngày 8/11/2013, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ về việc hỗ trợ phát triển kỹ thuật cho đội tuyển bắn cung quốc gia Việt Nam và giao lưu thi đấu hàng năm giai đoạn 2013-2019 giữa Tổng cục TDTT Việt Nam và Công ty Doosan Hàn Quốc.