GiadinhNet – Một cây cầu dây văng độc đáo về kiến trúc bắc qua sông Hàn, Đà Nẵng chính thức thông xe kỹ thuật, nối nhịp bờ vui hai bên sông Hàn.