(Lang sao) - Đi thi Idol nhưng anh chàng Hồng Phước hồn nhiên chọn bài hát... sến.