Khách hàng có thêm lựa chọn là màu trắng và màu vàng, bên cạnh các màu cũ là đỏ, đen và xanh. Giá bán lẻ đề xuất 15,75 triệu đồng, đã có VAT.