KTĐT - Dù đang ở thời điểm cuối năm, cửa hàng này hiện còn tới 30 chiếc SHi150. Cô này cũng nhận xét, nhiều khi xe càng đắt càng có nhiều người mua?