Từ mẫu xe có giá trên 100 triệu đồng, SH giảm xuống dưới 80 triệu bằng sự thay đổi sản phẩm đầy tham vọng của Honda Việt Nam.