KTĐT - Ngày 18/10, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế Hà Nội. Tham dự kỳ thi có hơn 7.000 thí sinh, trong đó, 6.037 thí sinh dự thi và 1.228 thí sinh thuộc diện xét tuyển tại 90 Hội đồng thi.