QĐND - Ngày 16-3, Tổng cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường (KHCN&MT) 5 năm (2006-2010) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác KHCN&MT giai đoạn (2011-2015). Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.