ANTĐ - Nhận được thông tin tại địa bàn xã La Phù, Hoài Đức người dân mua giống lúa BC15 từ HTX nông nghiệp La Phù có tỷ lệ thóc nảy mầm chỉ đạt khoảng 50%, Phòng BV An ninh kinh tế đã tìm hiểu, phát hiện đường dây mua bán thóc giống giả giống lúa BC15.