Sau gần một tháng hoãn xử do có sự vắng mặt đột xuất của một số thành viên trong Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, hôm nay, phiên giám đốc thẩm xét kháng nghị vụ án được tiến hành.