Theo thông báo của liên bộ Công thương và Tài chính, bắt đầu từ 11 giờ trưa nay (16/9) giá dầu Diesel sẽ giảm 450 đồng/lít; đồng thời Liên Bộ còn thông báo chính thức về chính sách điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường trong thời gian tới.