* Diêm dân, nhà vườn trồng hoa mai, dưa hấu, điều... lo lắng