Trong hai ngày 19-20.3, Sư đoàn 302 đã tổ chức Hội trại kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS HCM (1931-2011) tại Trung đoàn 88 thuộc xã Cẩm Mỹ, Đồng Nai.