ND- Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng vừa khai mạc hội thi vẽ tranh "Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh với Bác Tôn" lần thứ tư năm 2009.