Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tiếp tục tổ chức “Hội thi tìm hiểu an toàn giao thông cấp tiểu học năm học 2011-2012.”