QĐND - Nhằm động viên người chăn nuôi bò, đồng thời để phát hiện những con giống tốt, tỉnh Nghệ An phối hợp với trung tâm khuyến nông quốc gia vừa tổ chức hội thi tuyển chọn bò lai Zê-bu đẹp tại huyện Thanh Chương. Những con bò tham dự hội thi này là nguồn giống bố mẹ có khả năng để tạo giống lai có chất lượng tốt.