Ngày 4/5, Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội đã tổ chức Hội thảo "Trường Quốc Tử Giám Thăng Long và các Trung tâm Nho học ở Việt Nam."