(VOV) - Theo nhiều đại biểu, Đảng cần sớm xem xét, kết nạp những đảng viên là chủ doanh nghiệp ưu tú, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước