QĐND Online – Ngày 3-10, tại Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không – Không quân đã khai mạc Hội thao kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tên lửa phòng không C-125M năm 2012.