ND - Nhân kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin, ngày 14-4, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự - Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo khoa học "Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lê-nin - Giá trị lịch sử và hiện thực".