Sáng 18-7, tại Hà Nội, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA Việt Nam) đã phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội, Ban quản lý dự án ĐSĐT Hà Nội, tổ chức Hội thảo về sự phát triển của các thành phố và vai trò của hệ thống đường sắt đô thị (Dự án SAPI).