Thiếu tướng Nguyễn Châu Thanh, Phó trưởng ban cuộc vận động đọc báo cáo tại hội nghị.