Hôm qua (7-5), tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ khóa XI. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần này tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trong bối cảnh nền kinh tế mặc dù còn khó khăn nhưng 4 tháng qua chúng ta bước đầu kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Hội nghị làm việc đến ngày 15-5.