(Chinhphu.vn) – Sau 1 tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 2 BCH TƯ Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Khẳng định Hội nghị thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhiệm vụ tiếp theo là phải tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Đảng. *Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng *Thông báo Hội nghị lần thứ 2 BCH TƯ Đảng khóa XI