Ngày 28/6, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2015 đã khai mạc. Đây là kỳ họp quyết định nhiều nội dung quan trọng trong đó có việc bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.