Ngày 10/6, với 100% số phiếu, đại biểu HĐND tỉnh An Giang có mặt đã tín nhiệm bầu ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vương Bình Thạnh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.