Theo đó, DJB cam kết tài trợ không hoàn lại cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe - dạy nghề và tổ chức sản xuất cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai 2.700.000 euro để thực hiện dự án xây dựng trung tâm hiện đại và tổ chức dạy nghề cho trẻ khuyết tật.