TPO - Điểm chuẩn của Học viện Tài chính là 22,5 (khối A) và 28,5 điểm (khối D, môn tiếng Anh nhân hệ số 2). Học viện Tài chính cho biết không tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.