(NDHMoney) Học viện Tài chính vừa công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013.