Tiin.vn - Đó là thí sinh Thí sinh Phạm Thảo Phương Anh, học sinh trường Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) .