Năm 2013, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tuyển sinh hai ngành trên theo hình thức xét tuyển trên phạm vi cả nước. Trong khoảng thời gian từ 10/8 đến 10/9/2013, Học viện sẽ nhận hồ sơ xét tuyển.