Học viện Hậu cần thông báo tuyển sinh Sau đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2013 như sau: