Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” trong CAND năm 2012, từ ngày 8/5 đến ngày 15/8, Học viện ANND đã tổ chức phát động và triển khai cuộc thi trong toàn học viện. Toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên, học viên đã tích cực hưởng ứng tham gia viết bài dự thi.