TTO - Các chính phủ và tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh kế hoạch mở chương trình đào tạo từ xa, sử dụng Internet như một công cụ đắc lực cung cấp các khóa học miễn phí hoặc giá rất thấp.