Ở VN hiện nay thực trạng học và thi sau ĐH diễn ra khá dễ dãi và tồn tại nhiều vấn đề tiêu cực.