Ngày 16-5, Ban Bí thư đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu với hội nghị.