(GD&TĐ) - Hơn hai năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các trường học tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo hiệu quả rõ nét trong động cơ phấn đấu và rèn luyện của đội ngũ cán bộ, giảng viên và làm chuyển biến chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Vậy chiều sâu cuộc vận động là gì? Làm thế nào để phong trào đi vào thực tiễn? Đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi nêu ra, GD&TĐ có cuộc trò chuyện với TS Võ Như Tiến - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng, một đơn vị điển hình của phong trào học tập và làm theo gương Bác.