KTĐT - Sáng 21/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hướng dẫn tổ chức học tập nội dung sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ ở cơ sở.