Sáng 24/ 7, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.