QĐND Online – Ngày 8-8, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết 09–NQ/ TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Thiếu tướng Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy BTTM–Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị. Đến dự còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM cùng 700 cán bộ chủ chốt và cao cấp trong toàn Đảng bộ.